Kehityksen ulottuvuudet™

Miten se toimii?

Oheinen video tutustuttaa sinut kehittämäämme www-pohjaiseen raporttiin. Tai oikeastaan se on oppimisalusta

Kehitymme myös aikuisuudessa

Aikuisiän kehityspsykologisen tutkimustiedon soveltaminen on maailmalla yksi coachingin tämän hetkisistä megatrendeistä. Kehityksen ulottuvuudet™ on ainoa suomenkielinen valmennustyökalu, joka perustuu kehityspsykologisiin menetelmiin ja malleihin. Olemme pyrkineet luomaan työkalun, joka perustuu laajaan tutkimustietoon, mutta tarjoaa silti helposti lähestyttävän ja räätälöidyn käyttäjäkokemuksen.

Mindsetin päivittäminen

Analyysimme auttaa sinua ymmärtämään, millainen  käyttöjärjestelmäpäivitys mindsettiisi on mahdollisesti saatavilla. Näytämme kehityksellisen reunasi, eli alueen, jossa muutosta jo nyt tapahtuu, ja josta valmennuksessa kannattaa lähteä liikkeelle.

Kehittyminen on haastavaa

Oman mindsetin päivittäminen ei ole helppoa. Se on varmasti yksi kompleksisimmista asioista, joita voit yrittää. Tässä videossa kuvaamme viisi siihen liittyvää haastetta.

nainen-lampussa

Onko motivaatiosi kehittyä enemmän...

Henkilökohtainen
Ammatillinen

Autamme sinua vahvistamaan metataitoja, joiden varassa jäsennät
a) omaa kokemustasi ja/tai b) identiteettiäsi.

Tietoisuustaidot

Miten suhtaudut asioihin, jotka nousevat sisäisessä kokemuksessasi tässä hetkessä?

Tunneketteryys

Missä tunteisiin liittyvän mukavuusalueesi raja kulkee ja kuinka kehität resilienssiäsi?

Tottumukset

Miten näet mahdollisuutesi vaikuttaa automaattisiin taipumuksiisi?

Palautetaidot

Miten suhtaudut muiden mielipiteisiin, jotka koskevat sinua ja toimintaasi? 

Itsetuntemus

Miten moniulotteista tarinaa kerrot itsellesi siitä, kuka olet? 

Merkityksellisyys​

Millä tapaa tavoitteesi ovat yhteydessä siihen, kuka olet ja mikä on sinulle tärkeää? 

Kumpi kehityspolku puhuttelee sinua enemmän?

Uusi näkökulma sinuun

Useimmat psykologiset työkalut perustuvat itse- ja vertaisarviointiin, minkä johdosta ne soveltuvat parhaiten käyttäytymisessä pinnalla näyttäytyvien preferenssien ja taipumusten ymmärtämiseen.

Kehityksen ulottuvuudet eroaa tästä monellakin tavalla. Kyse on psykologin tekemästä tekstianalyysista, joka nostaa esiin millaiset ydinolettamat ja rakenteet jäsentävät ajatteluasi. Jotkin näistä ovat niin perustavanlaatuisia, ettet sinä itse (tai tekemäsi itsearvioinnit) havaitse niiden olemassaoloa ja vaikutusta. Ymmärtämällä yleistä mindsettia, josta käyttäytymisesi kumpuaa,  voit saada aikaan muutosta myös siellä, missä aikaisemmin olet ollut jumissa.

Seuraavalla video kuvaamme lähestymistapamme ainutlaatuisuutta Daniel Kahnemanin tunnetuksi tekemän viitekehyksen valossa. 

”Uskomme, että persoonallisuuden kehitystä painottava lauseentäydennysmenetelmä täydentää hyödyllisellä tavalla vallalla olevia piirreteorioita. Se nostaa esiin uusia kysymyksiä, joita piirreteoriat yleensä jättävät huomiotta.”
Paul Costa & Robert McRae
Big5-persoonallisuusmallin kehittäjät

Sovella uutta sinua

Kehityksen ulottuvuudet -analyysi sisältää aina tapaamisen valmentajan kanssa. Emme halua lähettää sinua vain muutaman oivalluksen kera matkoihisi. Valmentajasi tehtävä on varmistaa, että oivalluksen siemenet juurtuvat ja alkavat kasvaa. 

Raportin ja valmennuksen fokus on siinä, mitä sinussa orastava mindset mahdollistaa käytännön tasolla metataitoina. Opit näkemään ympärilläsi mahdollisuuksia toimia tavalla, joka puhuttelee sitä versiota sinusta, joksi olet kehittymässä. 

Tunnista kehityksellinen "sweetspottisi"

Kehityksen ulottuvuudet -valmennuksen lopullinen päämäärä on kutoa yhteen oheisessa kuvassa esitetyt kokonaisuudet. Kehityksellinen sweet spottisi löytyy a) elämässä kohtaamiesi haasteiden (konteksti), b) sinussa orastavan uuden mindsetin ja c) sitä ilmentävien tottumusten risteyskohdasta. 

Mihin näköyhteys näiden välillä voisi johtaa sinun elämässäsi? 

Ollaanko yhteydessä?

Jos sinulla on jotain kysymyksiä tai mietteitä tähän liittyen, laita ihmeessä viestiä. 

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat ajantasaista tietoa kehityksen ulottuvuudet analyysista ja muista kehityspsykologiaa sivuavista teemoista.